Veiledende invaliditetstabell for sykdommer hos barn (VMI-tabell)