Avtale om klassifisering, rapportering, beregning av avkastning og markedsføring av investeringsporteføljer som ikke er verdipapirfond.

Avtalens formål er å fastsette standardisering av klassifisering, rapportering, avkastningsberegning og markedsføring på det norske innskuddspensjonsmarkedet. Avtalen gjelder for alle produkter med investeringsvalg.