1.3.8 Avtale om rett til gjenopptak ved flytting av individuelle personforsikringer

Denne bransjeavtalen er laget for å bidra til en mest mulig sømløs overgang for kundene ved bytte av forsikringsforetak.