1.3.2. Avtale om risikoovergang ved overføring av kollektive behandlingsforsikringer

Formålet med denne avtalen er å regulere ansvarsforholdet mellom avgivende og mottakendeforsikringsselskap på en slik måte at den forsikrede ikke «faller mellom to stoler».