1.3.6 Ansvarsavklarende avtale om forsikringsoppgjør mellom flere forsikringsselskap

Ansvarsavklarende bransjeavtale hvor både hovedentreprenør og underentreprenør har ansvarsforsikring som dekker skadene.