Konkurranse i bankmarkedet – Bankbyttetjenester

17. juni avga Finans Norge svar på Finansdepartementets brev datert 26. april 2024, der departementet ba om innspill på mulige forbedringer i bankbyttetjenestene i Norge.