Finanstilsynets forvaltningspraksis ved omsøking av nye IRB-modeller

Finans Norge er orientert om siste års prosesser knyttet til Finanstilsynets godkjenning av omsøkte interne modeller (IRB) for norske banker. Tilsynets forvaltningspraksis knyttet til søknader fra og enkeltvedtak overfor de aktuelle bankene, foranlediger noen kommentarer og spørsmål.