Brev til Forbrukerrådet om termingebyrer for lån

Finans Norge er kjent med at Forbrukerrådet har sendt henvendelse til flere banker med ulike spørsmål knyttet til termingebyrer for lån. Finans Norge støtter ikke Forbrukerrådets forståelse av gebyret, og har sendt brev for å oppklare situasjonen.