Tiltak for å redusere systemrisiko i Norge

18. juni sendte Finans Norge et brev til Finansdepartementet om tiltak for å dempe systemrisikoen. Finans Norge oppfordrer Finansdepartementet til å initiere en utredning av hvordan systemrisikoen i Norge kan dempes.