Forslag om endringer i finansforetaksloven

Finans Norge og Sparebankforeningen har sendt innspill til Stortingets finanskomité om Prop. 13 L som inneholder forslag til enkelte avgrensede endringer i finansforetaksloven. Her kan du lese brevet, og finne våre forslag til finanskomiteen.

På bakgrunn av forklaringen i brevet mener Finans Norge og Sparebankforeningen at Stortinget:

  1. Ikke bør vedta forslagene i Prop. 13 L (2023-2024) kapittel 2.4 knyttet til endring av finansforetakslovens § 10-18 tredje ledd.
  2. Bør be om Finansdepartementets selvstendige vurdering av Finans Norges innspill og hvorvidt EU-reglene er riktig forstått i vurderingene fra EBA.
  3. Bør be både Finansdepartementet og Finanstilsynet om å legge frem dialogen mellom EBA og norske myndigheter i denne saken i sin helhet.
  4. Bør be om at Finansdepartementet ytterligere følger opp Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA).