Finansforetakenes taushetsplikt – behov for ytterligere revisjon

Finans Norge viser til Finanstilsynets brev av 09.03.22, der de ber Finansdepartementet om en revisjon av finansforetaksloven § 16-2 (deres referanse 22/2713).

Finans Norge støtter Finanstilsynets anbefaling om et utredningsarbeid for å revidere reglene om taushetsplikt.