Publisert

Behov for endringer i skatteregler for skadeforsikringsforetak

Finansdepartementet fastsatte 17.08.22 endringer i forskrift om årsregnskap forskadeforsikringsforetak.

For store skadeforsikringsforetak innføres en plikt til å anvende IFRS 17 i selskapsregnskapet fra 01.01.23.