Publisert

Behov for avklaring

Det vises til oversendelse av utkast til mønsteravtaler 6. mai og møte 23. mai. I møte ble spørsmålet om revisjon av ulike skjema og veiledere tatt opp, herunder SEF-skjema.

I ettertid har forskrift til ny finansavtalelov kommet på høring, som reiser ytterligere spørsmål om ulike skjemaer.