Publisert

Behov for avklaring

Vi viser til brev av 01.07.22 om revisjon av ulike skjemaer og veiledere.

I ettertid er forskrift til ny finansavtalelov vedtatt, og reiser ytterligere spørsmål om de ulike skjemaene.