Publisert

Anmodning om utredning av Statens likviditetsstyring og effektiviteten i pengemarkedet

Finans Norge anmoder med dette brevet at det blir etablert et utvalg som skal utrede statens likviditetsstyring, med det formål å foreslå tiltak som kan bedre effektiviteten i pengemarkedet.

 I tillegg bes det om at Finansdepartementet separat, og så snart som mulig, vurderer å øke antall terminer for oljeskattebetalinger fra 6 til 12.