Publisert

Anmodning om tiltak for å sikre at ikke-etterstilte seniorobligasjoner utstedt av norske banker kan benyttes som sikkerhet i ECB

Finans Norge anmoder med dette brevet at Finansdepartementet bidrar med tiltak for å sikre at ikkeetterstilte seniorobligasjoner utstedt av norske banker kan benyttes som sikkerhet i ECB.

Den europeiske sentralbanken (ECB) endret i 2018 retningslinjene1for usikrede bankobligasjoner som sikkerhet i ECB. ECB besluttet at seniorobligasjoner utstedt av banker lokalisert utenfor EU ikke skal være godkjent som sikkerhet etter 2018. Beslutningen ble offentliggjort 14.12.2017.