Publisert

Markedsrisiko i SRV

Brev fra Finanstilsynet til Finans Norge. Det vises til brev fra Finans Norge mottatt 14. januar med spørsmål vedrørende SRV-rapporteringen.

Innledningsvis vil Finanstilsynet gjøre oppmerksom på at Finanstilsynet innhenter tall for intern
risikovurdering (SRV) som kan gå utover det som inngår i SREP-vurderingen, selv om det på noen
områder er sammenfallende vurderinger.