Publisert

Markedsrisiko i SRV og SREP

Finanstilsynet publiserte 20.01.20 informasjon om rapportering av rammer og tapspotensial for markedsrisiko med rapporteringsfrist 01.02.21 (KRT-1225).

 Utover dette har Finanstilsynet sendt flere banker forespørsel om informasjon ifb.