Publisert

Finanstilsynets rundskriv om høyrisiko og forståelse av CRR art 128

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev 17. desember 2020 til Finanstilsynet om merknader til rundskriv 5/2020 om høyrisikoengasjementer, samt Finanstilsynets brev 8. februar 2021 til Finans Norge.

desember 2020 til Finanstilsynet om merknader til rundskriv 5/2020 om høyrisikoengasjementer, samt Finanstilsynets brev 8. februar 2021 til Finans Norge.