Oppfølging av ESRBs reviderte anbefaling om utbytte

Finans Norge viser til Finansdepartementets brev 17.12.20 til Finanstilsynet om norsk oppfølging av Det Europeiske Risikorådet (ESRB) sin reviderte anbefaling om utbytte.