Godkjenning av yrkesskade og yrkessykdom i folketrygden

Vi viser til e-post 2. april 2020 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, med innspill knyttet til koronasmitte/covid-19 og folketrygdens yrkessykdomsregelverk.

Departementet har med hjemmel i folketrygdloven § 13-4 andre ledd endret FOR-1997-03-11-220.