Publisert

Forståelse av finansforetaksloven § 10-6 (3) og § 10-8

Finans Norge viser til møte med Finansdepartementet 1.

september 2020 om disponering av overskudd finansforetakene opparbeidet i 2019 og utbetaling av utbytter fra banker og forsikringsforetak, samt e-post om departementets forståelse av utbyttereglene sendt til Finans Norge 4. september 2020