Publisert

Forskriftsregulering av ansattes rett til representasjon i finansforetaks styrende organer

Finans Norge viser til Finansdepartementets e-post av 16. september 2020, samt senere dialog, om ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer.

På bakgrunn av tidligere innspill fra Finans Norge og Finansforbundet, har Finansdepartementet bedt Finanstilsynet vurdere behovet for endringer i forskrift om bankansattes representasjonsrett.