Publisert

Forholdet mellom generelle bufferkrav og pilar 2-prosessen

De økonomiske virkningene av koronapandemien aktualiserer diskusjonen om innretningen av pilar 2-tillegg og ikke minst arbeidsdelingen mellom pilar 1- og pilar 2-krav.

Norske myndighetsorganer må opptre koordinert og unngå at regulatoriske krav samlet sett virker konjunkturforsterkende