Publisert

EUs konsultasjon om revisjon av innskuddsgaranti- og krisehåndteringsdirektivet

Finans Norge viser til departementets pressemelding 13.11.20 om norske innspill til EU-kommisjonens pågående høring om «veikart» for revisjon av innskuddsgaranti- og krisehåndteringsdirektivene.

Til departementets orientering opplyses at Finans Norge tar sikte på å avgi et innspill til høringen, via Den europeiske bankforeningen (EBF).