Publisert

EBAs retningslinjer om bevilgning og overvåking av lån – Finans Norges vurdering

BakgrunnEBA publiserte 29.05.20 endelige retningslinjer for innvilgning og overvåking av lån.

Formålet er å sikre en felles minstestandard for kredittpraksis.