Publisert

Behov for snarlige avklaringer og forbedringer i gjeldsinformasjonsloven

I flere år har svært mange vært bekymret for husholdningenes gjeldsutvikling, og spesielt veksten i forbrukslånsmarkedet har vært en kilde til mange diskusjoner om ulike tiltak som kunne begrense dette. Nå ser man en tydelig nedgang i forbrukslånsveksten.

En viktig medvirkende faktor til dette er innføringen av gjeldsregistrene fra 1. juli 2019.