Publisert

Behov for nasjonal koordinering av EUs regelverksarbeid på bærekraftig finans

Finans Norge, NHO og Rederiforbundet etterlyser en tettere dialog mellom myndighetene og norsk næringsliv og finansnæring, samt en bedre nasjonal koordinering og oppfølging av EUs handlingsplan for bærekraftig finans, herunder særlig EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftige aktiviteter.

Organisasjonene tar med dette til orde for etablering av et nasjonalt forum for tettere samarbeid og informasjonsdeling på tvers av det offentlige og politiske Norge, næringslivet og bransjeorganisasjonene.