Publisert

Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet – Finans Norges synspunkter

Det vises til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 08.11.19 hvor det bes om innspill til oppfølgingen av delrapport fra fase 3 i områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Det anmodes om vurderinger av rapportens innhold generelt og av de 27 anbefalingene spesielt. Finans Norge fremmer her enkelte merknader.