Publisert

Anmodning om opphør av gulvrapportering

Finansdepartementet bekjentgjorde 05.12.19 at det snart vil vedta forskriftsendringer som setter EUs kapitalkravsregler i kraft med virkning fra 31.12.19.

Kapitalkravsforordningen (CRR) vil bli innlemmet i CRR/CRD IV-forskriften ved henvisning, noe som blant annet innebærer at SMB-rabatten innføres og Basel I-gulvet oppheves.