Publisert

Videre arbeid med ny finansavtalelov

Justisdepartementet sendte i høst forslag til ny finansavtalelov på høring. Lovforslaget gjennomfører det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) og ytterligere to direktiver om rett til grunnleggende banktjenester (PAD) og boliglån (MCD).

Videre er hensikten med lovforslaget å rydde opp og systematisere dagens fragmenterte lovverk.