Publisert

Beregning av overpantsettelse for OMF-foretak

OMF-foretak i Norge er påkrevet å oppfylle et krav på to prosent overpantsettelse etter finansforetaksforskriften § 11-7.

Finans Norge er blitt gjort oppmerksom på at det er enkelte tolkningsutfordringer knyttet til effekten på overpantsettelsen ved tilbakekjøp av egenutstedte obligasjoner før forfall.