Ikke råd til å betale – hva gjør jeg?

De fleste av oss har opplevd økonomisk krevende perioder i livet. Det kan for eksempel være tider med lavere inntekt enn vanlig, livskriser som oppstår eller andre krevende situasjoner hvor man kan miste oversikt over økonomien.

I slike tilfeller er det avgjørende hvordan man selv håndterer kravene, slik at utfallet blir best mulig for alle parter. For noen kan det oppleves overveldende og skamfullt når man ikke kan betale og man får et inkassokrav. Det er det ingen grunn til. Jo raskere du tar tak i disse problemene, desto bedre.

Les mer her på vår temaside om personlig økonomi.