PISA-rapport viser at opplæring i personlig økonomi fortsatt er viktig

skjermdump av rapportforsiden PISA 2022

Økonomiforståelsen blant norske 15-åringer er lavere enn i de andre OECD-landene. Det viser rapporten «Økonomiforståelse og holdninger til personlig økonomi blant norske 15-åringer». – Heldigvis viser rapporten at ungdommene føler seg relativt trygge på bankoppgaver som å holde oversikt over bankkontoen, betale med kort og overføre penger, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård.

I PISA 2022-undersøkelsen deltok norske elever for første gang i en tilleggsundersøkelse om økonomiforståelse med oppgaver innen blant annet personlig økonomi. Økonomiforståelse defineres som en kombinasjon av økonomisk bevissthet, kunnskap, ferdigheter, holdninger og atferd som er nødvendig for å ta fornuftige økonomiske valg.

Rapporten som Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo la frem torsdag 27 (pdf). juni viser at de norske elevene har et gjennomsnittsresultat på 489 poeng, signifikant lavere enn gjennomsnittet for de deltakende OECD-landene. Norge er blant de landene som har størst spredning, det vil si stor avstand mellom lavt presterende og høyt presterende elever. 22,8 prosent av de norske elevene presterer på lavt nivå, mens 10,5 prosent presterer på høyt nivå. Det er en liten kjønnsforskjell i jentenes favør.

Opplæring viktig – Skolemeny tilbyr undervisningsmateriell og bistand

Personlig økonomi er nå en del av det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring, og mange lærere leter etter læringsressurser for å gjøre opplæringen relevant og spennende. Finans Norge administrerer nettverket «Skolemeny» med nettsiden www.skolemeny.no der lærere kan gå inn og hente læringsressurser og få hjelp i undervisningen om personlig økonomi.

Over 100 aktører innenfor finansnæringen og fra andre deler av næringsliv og offentlig virksomhet er med i nettverket. Nettverket ble etablert i 2015 etter oppfordring fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Hensikten er å koordinere innsatsen for bedret opplæring i personlig økonomi for barn og ungdom, for å forebygge økonomiske problemer.

– Våre medlemmer gjør årlig en solid innsats ute i skolene for å lære ungdommene om temaet. Sammen med Ungt Entreprenørskap dekkes årlig rundt 40 prosent av et årskull gjennom opplæring i programmet «Økonomi og karrierevalg» og andre læringsopplegg. PISA-rapporten viser at dette arbeidet bare må fortsette, sier Gry Nergård i Finans Norge.

Du kan lese mer om PISA-rapporten på www.pisa.no

  • Gry Nergård
  • Direktør forbruker
Ansattbilde av Hanna Huseklepp. Foto.
  • Hanna Huseklepp
  • Rådgiver