Mer enn 2000 milliarder forvaltes på vegne av kundene

Glade, unge mennesker som har det gøy.

Illustrasjonsfoto. Foto: Adobe Stock/fizkes

Det er fortsatt sterk vekst i innbetalinger til pensjon i livsforsikringsselskaper, med en økning på 7 prosent for første kvartal i 2024 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser nye tall fra Finans Norge – 1. kvartal 2024.

– I underkant av 2 millioner ansatte i privat sektor har innskuddsbasert pensjon (egen pensjonskonto) og kapitalen i disse ordningene øker stadig i omfang, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for forsikring og pensjon i Finans Norge.

Privat tjenestepensjon

Privat tjenestepensjon utgjør den største delen av markedet, der innbetalingene (brutto forfalt premie) til sammen utgjorde 15,6 milliarder kroner. Av dette utgjorde innbetalinger til innskuddsordninger 12 milliarder kroner, noe som var en økning på 6 prosent sammenlignet samme kvartal året før.

Kapitalen (forpliktelsene) knyttet til ytelsesbaserte ordninger utgjorde 384 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal i år. Dette var en økning på 0,4 prosent. sammenlignet med samme kvartal i fjor. Fripoliser utgjør største delen av dette, hele 354 milliarder kroner, hvorav kapitalen knyttet til fripoliser med investeringsvalg utgjorde 22 milliarder kroner.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge. Foto.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for forsikring og pensjon i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg.

– I motsetning til utviklingen i innskuddsbasert pensjon, ser vi at de ytelsesbaserte ordningene i privat sektor fases ut. Kapitalen knyttet til fripoliser er imidlertid fortsatt betydelig og utgjorde 354 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Fripoliser er pensjonsrettigheter til personer som har sluttet hos en arbeidsgiver, eller som har fått endret sin ytelsesordning, sier Kierulf Prytz.

Hybridpensjon

Kapitalen (forsikringsforpliktelser) i hybridpensjonsordninger utgjorde 14,3 milliarder kroner, ved utgangen av årets første kvartal, en økning på 40 prosent fra samme tidspunkt året før.

– Noen ansatte i privat sektor har såkalte hybridordninger som har økt mye i omfang (prosentvis). Omfanget av hybridpensjoner er fortsatt lite i den store sammenhengen. I 2021 hadde om lag 50.000 personer hybridpensjon. Men antallet som har hybridpensjon har økt til over 70.000 personer i 2023, sier Kierulf Prytz.

Kommunal tjenestepensjon

Innbetalinger (brutto forfalt premie) til kommunal tjenestepensjon utgjorde 9 milliarder kroner i årets første kvartal, en moderat vekst på 1 prosent i innbetalingene sammenlignet med samme kvartal året før. Og, kapitalen (forsikringsforpliktelser) i kommunal tjenestepensjon utgjorde 862 milliarder kroner, og økte med 11 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før.

Samlet utvikling

Når det gjelder pensjonsmarkedet totalt utgjorde de samlede innbetalingene (brutto forfalt premie) for alle typer pensjon 35,7 milliarder kroner i første kvartal i 2024. Dette var en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Og samlet kapital (forsikringsforpliktelser) økte totalt med 12 prosent til 2 032 milliarder kroner.

– Livselskapene forvalter en betydelig mengde kapital. Over 2.000 milliarder kroner forvaltes på vegne av sine pensjonskunder, og den samlede kapitalen vokste med 7 prosent siden i fjor på samme tidspunkt, avslutter Kierulf Prytz.