Nytt nummer av Finansrett

Illustrasjon av bøker pent plassert i et vann foran en horisont. Foto.

Foto: photocreo bednarek / Adobe stock

I dette nummeret av Finansrett har vi 69 saker. Hovedsaker i dette nummeret er proposisjon om ny finanstilsynslov, proposisjon om tvungne betalingsmidler (kontanter), proposisjon om gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett.

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

Redaksjonen

Lise Ljungmann Haugen (redaktør), Mari Betanzo, Benedicte Bjerknes, Michael Hurum Cook, Victoria Egeli, Lise Ljungmann Haugen, Carl Flock, Herborg Horvei, Martha Drønen Madsen, Tone Meldalen, Espen Tørum, Dennis Obeng, Caroline Sand. Inger Lise Prebensen (red. sekr.).

Les Finansrett

Gå til finansrett.no (egen nettside). MERK! Les informasjon om hvordan logge inn nederst på finansrett.no.

Neste utgave av Finansrett er planlagt i uke 39.

Abonnement på Finansrett

Finans Norge er utgiver av Finansrett. Publikasjonen utgis hvert kvartal. Les mer om hvordan du kan abonnere på Finansrett.