Finansnæringen med krafttak mot svindel

Alle banker i Norge samlet i et og samme bilde i forbindelse med kampanjen "No Way - du lurer ikke meg". Foto.

Medlemsbankene i Finans Norge står sammen om kampanjen «NO WAY - du lurer ikke meg». Det er et av flere tiltak finansnæringen gjør for å forebygge, avdekke og stoppe svindel. Foto: Finans Norge

Svindel er et stort samfunnsproblem. Kriminelle organisasjoner finansierer mer og farligere kriminalitet og i noen tilfeller terror, med penger de stjeler digitalt av deg og meg. Nå lanserer en samlet finansnæring i Norge et krafttak mot svindel.

Ifølge Finanstilsynets svindelstatistikk for 2023 var det samlede tapet for svindel i bankene hele 930 millioner kroner. Det er en stor økning fra 2022, da tallet til sammenligning var 610 millioner kroner. Dette til tross for at bankene jobber iherdig for å motvirke svindel: Finanstilsynet melder i samme statistikk at bankene i 2023 avverget svindel for 2 072 millioner kroner.

For de kriminelle kreftene, er svindel blitt big business. De kriminelle aktørene er effektive organisasjoner som ved siden av all annen samfunnsskadelig virksomhet, nå finansierer mye av sin virksomhet gjennom å svindle deg og meg i digitale kanaler. Det betyr at digitale svindler avler mer og farligere kriminalitet.

– Bankene erstatter i stor grad kundenes tap. Svindelerstatning utgjør for mange banker nå mer enn tap på utlån. Dette er penger som går rett inn i organisert kriminalitet, og vil føre til at de kriminelle vokser seg sterkere og sterkere. Verken banken eller kundene ønsker å finansiere denne alvorlige kriminaliteten, derfor må dette stoppes, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

Lanserer kampanjen «NO WAY – du lurer ikke meg»

Finansnæringen jobber med en rekke tiltak for å forebygge, avdekke og stoppe svindel. Men det er likevel viktig at hver enkelt av oss blir bedre til å avsløre svindelforsøk mot oss selv, for å begrense svindel tilstrekkelig til at vi sikrer samfunnet mot organisasjoner som ikke vil oss vel.

Et av de forebyggende tiltaket er kampanjen «NO WAY – du lurer ikke meg» som finansnæringen i fellesskap står bak. Målet er å nå ut til folk og bidra til at alle blir flinkere til å avsløre svindelforsøk. Annonsekampanjen blir lansert sammen med nettsiden www.svindel.no med råd og tips for hva den enkelte kan gjøre for å unngå å bli svindlet.

– Finansnæringen har over tid jobbet mot svindel, men vi klarer ikke hele jobben alene. Dette er en dugnad vi alle må være med på. Vi jobber sammen med blant annet politiet og teleselskapene, om det vi vil skal bli et “totalforsvar mot svindel”. Vi ønsker også å bidra til at enhver av oss kan beskytte seg selv og bli med i dette totalforsvaret, slik at svindlerne ikke lykkes. Kombinert med alle tiltakene vi har jobbet med over tid, lanserer vi nå annonsekampanjen «NO WAY – du lurer ikke meg». Målet er å skape oppmerksomhet om dette store samfunnsproblemet og sikre at vi alle blir flinkere til å avsløre svindelforsøk gjennom å vise folk hvordan de kan beskytte seg, sier Nergård.

Forebygge og stoppe

Hele næringskjeden må bli bedre. Og alle gode krefter i samfunnet må jobbe sammen, både offentlige og private, hvis vi skal ha noen sjanse til å begrense svindel.

– Det er ikke å overdrive å si at svindel truer samfunnet og vil gå på sikkerheten for den enkelte løs hvis vi ikke klarer å stoppe eller i det minste å begrense det. Svensk TVs «Uppdrag granskning» viste nylig en svært god dokumentar (Uppdrag granskning – Hackaren | SVT Play) som viser alvoret i situasjonen og som kobler svindel til kriminelle bander og det som omtales som «Svenske tilstander» i norsk politikk, påpeker Nergård.

Finansnæringen har hatt svindel på agendaen i lang til og jobber målrettet for å bli bedre. Tiltakspakken er lang og inneholder betydelig grep. Flere av tiltakene er under kontinuerlig forbedring. Dette er noen av de viktigste:

BankID

Over 3 millioner brukere er nå over på app-løsningen som gir en bedre beskyttelse fordi informasjonen ved bruk er bedre. BankID bygger også et nytt antisvindelsystem som skal i større grad fange opp mistenkelige transaksjoner mellom BankID, bank og brukersted.

Bankene

Bankene har i samarbeid utviklet en Antisvindelhåndbok med ulike tiltak som skal gjøre det vanskeligere å svindle bankkundene. Det vil i noe grad gjøre bruk av nettbank/mobilbank litt mer tungvint, men i undersøkelser svarer forbrukerne at de er svært positive til slike grep så lenge de opplever økt trygghet. Eksempler på slike endringer:

  • Begrense mulighet til å gjøre umiddelbare endringer i nettbank gjennom karenstid
  • ID-sjekk med kontroll mot bildedatabase
  • Utvidet kontroll ved opprettelse av sentrale funksjoner

Finans Norge

Finans Norges samarbeider tett med alle gode krefter i Norge for å motvirke svindel. Blant de viktigste prosjektene kan nevnes:

  • Samarbeid med teleoperatørene for å motvirke spoofing
  • Samarbeid med politiet om forebygging, etterforskning og påtale av svindel
  • Forbrukerinformasjon
  • Svindelforebyggende arbeid gjennom «Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP)»
  • Utvikle prosedyre for håndtering av svindel gjennom for eksempel bedre kundeservice og digitale politianmeldelser

– Den eneste måten å stoppe svindlerne på, er at vi står sammen og at alle bygger tilstrekkelig kompetanse til ikke å bli lurt. Men vi må være forberedt på at når vi blir bedre, blir også svindlerne bedre. Denne kampen må vi forberede oss på blir langvarig, men den kan vinnes, avslutter Gry Nergård.

Besøk svindel.no