Rekordvekst for privat tjenestepensjon

Illustrasjonsfoto av sparing. Foto.

Foto: sichon/Adobe Stock

Tall fra Finans Norge viser en kraftig vekst i privat tjenestepensjon i 2023. Pensjonsinnbetalingene økte med 13 % til 56 milliarder kroner, sammenlignet med 2022.

Det er over 100 000 flere arbeidstakere som har innskuddspensjon sammenlignet med fjoråret, noe som bidrar til den økte innbetalingen. I tillegg vil den generelle lønnsøkningen også gi høyere innbetalinger, ettersom pensjonssparingen er en prosentandel av lønnen. 

Innskuddsbaserte ordninger dominerer

Innskuddsbaserte ordninger utgjør nå 82 % av privat tjenestepensjon, med en årlig vekst på 13 % til 48 milliarder kroner. Ytelsesordninger utgjorde 5,1 milliarder kroner, mens hybridordninger hadde innbetalinger på 2,9 milliarder kroner. 

Forsikringsforpliktelser fortsetter å øke 

De oppsparte pensjonsmidlene for privat tjenestepensjon steg med 12 % til 940 milliarder kroner. Ytelsesordninger utgjorde 378 milliarder kroner, mens innskuddsordninger utgjorde 538 milliarder kroner. Hybridordninger og fripoliser hadde forpliktelser på henholdsvis 12,8 milliarder kroner og 346 milliarder kroner.

Pensjonskapitalbevis 

Pensjonskapitalbevis inkludert passiv kapital fra egen pensjonskonto, økte med 26 % til 203 milliarder kroner, mens pensjonsbevis steg med 57 % til 2,3 milliarder kroner 

Kommunal tjenestepensjon 

Innbetalingene til kommunal tjenestepensjon økte med 38 %, til 83 milliarder kroner i 2023. De totale pensjonsmidlene var på 828 milliarder kroner, en økning på 7 % fra 2022. 

Ordliste

Tjenestepensjon Pensjonsordning der arbeidsgiver sparer til pensjon for sine ansatte. Kan være innskuddspensjon, ytelsespensjon eller hybridordning.
Innskuddspensjon  Pensjonsordning der arbeidsgiver sparer en fastsatt prosent av ansattes lønn til alderspensjon. De fleste har denne ordningen.
Ytelsespensjon Pensjonsordning der pensjonen skal utgjøre en bestemt prosent av sluttlønn. Denne ordningen var vanligere før.
Hybridordning Pensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon.
Pensjonskapitalbevis Oppspart pensjon fra en innskuddsordning som du tidligere har vært medlem i.
Fripolise Oppspart pensjon fra en ytelsespensjonsordning som du tidligere har vært medlem i, som du får når du slutter i en bedrift eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordningen.
Pensjonsbevis Oppspart pensjon fra en hybridordning som du tidligere har vært medlem i.
Egen pensjonskonto Konto der pensjonsmidler fra innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgivere og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere er samlet.
Forsikringsforpliktelser De totale oppsparte pensjonsmidlene, som pensjonsselskapene forvalter.