Nytt nummer av Finansrett

Illustrasjon av bøker pent plassert i et vann foran en horisont. Foto.

Foto: photocreo bednarek / Adobe stock

I dette nummeret av Finansrett har vi 67 saker. Hovedsaker i dette nummeret er endringspakke for bankenes kapitalkrav, tidspunkt for ikrafttredelse av ny naturskadeforsikringsordning og forskrift for ordningen er fastsatt, og EU har kommet med forslag til frivillig definisjon av «EU green loan».

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

Redaksjonen

Lise Ljungmann Haugen (redaktør), Liv Tove Bakken, Valentina Beqiri, Mari Betanzo, Martin Carlen, Michael Hurum Cook, Victoria Egeli, Carl Flock, Herborg Horvei, Martha Drønen Madsen, Tone Meldalen, Espen Tørum, Dennis Obeng, Lana Zaychenko, Inger Lise Prebensen (red. sekr.)

Les Finansrett

Gå til finansrett.no (egen nettside). MERK! Les informasjon om hvordan logge inn nederst på finansrett.no.

Neste utgave av Finansrett er planlagt i slutten av mai.

Abonnement på Finansrett

Finans Norge er utgiver av Finansrett. Publikasjonen utgis hvert kvartal. Les mer om hvordan du kan abonnere på Finansrett.