Skadestatistikk for 2023

Grafisk fremstilling av statistikk, graf.

Foto: Lucky Ai/Adobe Stock

Erstatningene for landbasert norsk forsikring er totalt på 62,3 milliarder kroner, en økning på nesten 21 prosent fra 2022, viser tall fra Finans Norge. Skadetall fra Norsk Naturskadepool kommer i tillegg. Store næringsskader, glatt føre og mer reising, og ikke minst regnværet i august, ga økte erstatninger.

Økningen i erstatninger fra 2022 er på 10,6 milliarder kroner. Dette skyldes i stor grad vann- og avbruddskader som økte med 5,4 milliarder kroner, og motorvognskader som økte med 3,6 milliarder kroner. Reiseaktiviteten har også tatt seg opp siden 2022 med 9 prosent flere skader og 24 prosent mer i erstatning. Både antall reiseskader og erstatningsbeløp overstiger før-koronatiden i 2019. Behandlingsforsikring er et produkt som brukes mye; i 2023 er det 19 prosent økning i bruk av denne forsikringen og tilsvarende vekst i erstatningsbeløp.

Motorkjøretøy

I 2023 var det krevende kjøreforhold både i starten og slutten av året med mye glatt og skriftende føreforhold. Skadefrekvensen på personbil (antall skader i forhold til antall forsikrede biler) økte med over 2 prosentpoeng fra 2022 og ble 31 prosent. Erstatningene på person-/varebil er 18,1 milliarder kroner i 2023 og er en økning på 18 prosent fra 2022.

Hus, innbo og hytte

I 2023 ble det i gjennomsnitt meldt inn 10 vannskader hver eneste time, mens det året før var 8. I stor grad skyldes dette regnværet i august som ga mye overvann og vanninntrenging inn i hus. Erstatning etter vannskader ble på nesten 5,1 milliarder kroner i 2023 av totale erstatning på private boliger og innbo på 12,6 milliarder kroner. Økningen i erstatninger etter vannskader ble på over 50 prosent fra 2022, mens erstatningene etter brann økte med 8 prosent; fra 3,3 milliarder i 2022 til 3,5 milliarder i 2023.

Næringsbygg/landbruk

Erstatning på næring økte med nesten 36 prosent fra 2022 til 2023 og endte på 9,8 milliarder kroner. I stor grad skyldes økningen avbruddsskader etter skred og etter uværet i august. 

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon