Rekordmye forsikringssvindel i fjor

Person som skriver på laptop. Foto.

Foto: ภัทรชัย รัตนชัยวงค์/Adobe Stock.

Forsikringsselskapene avdekket forsikringssvindel for nesten en halv milliard kroner i fjor. Det er rapportert svindel for rekordhøye 491 millioner kroner i 2023, viser svindelrapporten til Finans Norge Forsikringsdrift.

Rapporten inneholder en oversikt over saker som gjelder brudd på forsikringsavtaleloven (FAL).

– Det er ikke uventet at svindeltallene stiger i tider der mange har det tøffere økonomisk.  Forsikringsselskapene jobber også godt for å avdekke forsikringssvindel, så effektivt arbeid på området kan også ha betydning. Samtidig er mørketallene store, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.

Forsikringssvindel på rullebladet

Det er flest svindelsaker på skadeforsikringsområdet. Men de største beløpene gjelder svindel med syke- og uføreforsikringer. Her er gjennomsnittsbeløpet på hele 1,7 millioner kroner.

Når det gjelder skadeforsikring er svindel med innbo, bil og reiseforsikring på svindeltoppen.

De som svindler på skadeforsikringsområdet, står i gjennomsnitt bak svindel for 132 000 kroner, men noen gjør seg til kjeltringer for noen få tusen.

– Konsekvensene av forsikringssvindel er alvorlige. De som svindler på forsikringen, stjeler i praksis fra fellesskapet og forsikring er bygget på tillit. Svindlerne risikerer politianmeldelse og også fengsel i de alvorligste sakene, sier Neverdal.

Forsikringssvindlere i alle aldre

Forsikringssvindlerne finnes i alle aldersgrupper, men folk i 30-årene topper lista, og det er flere menn enn kvinner blant svindlerne. Forsikringssvindlere finnes også i alle samfunnslag. Noen plusser på erstatningskravet i en reell skadesak ved at de sender inn et overdrevet skadekrav. Andre dikter opp en historie, eksempelvis om et tyveri som ikke har skjedd eller en fiktiv skade.

Det er også stadig mer dokumentforfalskning ved for eksempel å bruke falske kvitteringer eller bilder av varer funnet på nettet.

Alvorlig kriminalitet

Der forsikringssvindel er ledd i organisert kriminalitet, bidrar erstatningsutbetalinger til finansiering av ytterligere kriminalitet. Forsikringssvindel rammer dermed langt flere enn næringen selv og er et samfunnsproblem. Både politiet og forsikringsselskapene erfarer at kriminaliteten de siste årene har blitt mer komplisert og organisert.

– Også forsikringsnæringen rammes av kriminelle gjenger og andre tilsynelatende organiserte miljøer. Utredning og forebygging av forsikringssvindel er derfor en viktig del i kampen mot organisert kriminalitet. Samtidig er det viktig å påpeke at de aller fleste kunder er ærlige, sier Neverdal.

Stine Neverdal