Norden og Baltikum enige om anbefalinger til EU

Publisert

Kvinne. Foto.

Foto: Kilian Munch

Finans Norge har slått seg sammen med bankforeningene i Norden og Baltikum for å klargjøre prioriteringer for det kommende EU-valget. Nå er innspillene klare!

Over en lengre periode har Finans Norge samarbeidet tett med bransjekollegaer i Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen. Torsdag lanseres anbefalingene som skal brukes i dialog med innkommende EU-parlamentarikere og EU-kommisjonen.

– Samarbeidet er spesielt viktig for oss når vi skal diskutere utformingen av regelverk for norsk finansnæring i Brussel. Disse innspillene er en god måte å synliggjøre hva vi ønsker, og hva vi er enige med våre nordiske og baltiske kollegaer om for den kommende mandatperioden, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge.

Europeisk konkurransekraft trenger sterk finansnæring

Europeisk konkurransekraft står i sentrum i den kommende mandatperioden. Effektive og konkurransekraftige finansieringsløsninger blir presentert som en forutsetning for å løse fremtidens utfordringer på en effektiv måte.

– Det har derfor vært viktig å tydeliggjøre finansnæringen som en motor i overgangen til et bærekraftig og digitalisert samfunn. Vi problematiserer også omfanget av overreguleringer, sier Moen.

Samarbeidet mellom bankforeningene

Norden og Baltikum er moderne og effektive finansielle markeder som er opptatt av at regulering ivaretar finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse, men ikke legger hindringer i veien for innovasjon og konkurransekraft. Sammen utgjør den nordiske- baltiske økonomien den fjerde største i EU.

Kvinne. Foto.