Sparingen til individuell pensjonssparing (IPS) halvert i 2022

I 2022 sparte nordmenn totalt 1,4 milliarder kroner, ned 50 prosent fra året før. – Regjeringen har fått det resultatet de ønsket seg. Pensjonssparingen er halvert. Endringen i regelverket er svært uheldig spesielt for arbeidstakere som ikke har en god kollektiv pensjonsordning gjennom jobben, kommenterer Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

Mange nordmenn har behov for å spare mer enn dette, for å opprettholde sin levestandard når de går av med pensjon. Derfor ble IPS-ordningen opprettet i 2017, med en mild skattefordel. Fordelen er utsatt skatt på sparepengene inntil de tas ut som pensjon. I tillegg låses pengene på konto, slik at de ikke brukes før pensjonsalder. 

Totalt er det 13,7 milliarder kroner på nordmenns IPS, en økning på 3 prosent siden 2021. Lavere sparebeløp og et turbulent år for fond og aksjer kan forklare noe av den svake økningen. Tallene omfatter IPS-sparing hos medlemsselskapene i Finans Norge og i Verdipapirfondenes foreninger (VFF).

Regjeringen kuttet kraftig i IPS fra 2022 

I 2022 sparte nordmenn totalt 1,4 milliarder kroner i individuell pensjonssparing, ned fra 2,9 milliarder i 2021. Endringen skyldes i hovedsak regjeringens kutt i sparebeløp. Frem til 1. januar 2022 har det vært mulig å spare inntil 40.000 kroner årlig i individuell pensjonssparing, men fra i fjor ble denne muligheten redusert betraktelig. Fra 2022 er det kun mulig å spare 15.000 kroner i året – det vil si 1250 kroner i måneden. 

– Regjeringen har fått det resultatet de ønsket seg. Pensjonssparingen er halvert. Endringen i regelverket er svært uheldig spesielt for arbeidstakere som ikke har en god kollektiv pensjonsordning gjennom jobben, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør i Finans Norge. 

Syv av ti opprettholder sparingen 

Av de 200 000 IPS-avtalene som er opprettet er 150 000 registrert med innbetaling i 2022. Det tilsvarer over 70 prosent av avtalene, og er på nivå med tidligere perioder. Vi ser dermed ingen nedgang i antall som benytter seg av spareordningen.  

– Det er likevel svært positivt at så pass mange opprettholder sparingen i 2022, til tross for lavere adgang til å spare i IPS-ordningen, sier Kierulf Prytz.

Populær ordning for både kvinner og menn 

For 2022 var gjennomsnittlig innbetaling til IPS 10.000 kroner for menn og 9.500 kroner for kvinner. I tidligere år har gjennomsnittlig innbetaling til IPS-ordningen vært over 20.000 kroner. For alle aldersgrupper er gjennomsnittlig sparebeløp i 2022 blitt redusert, sammenlignet med tidligere perioder. Det er fortatt de eldste aldersgruppene som i gjennomsnitt sparer mest, men forskjellene mellom aldersgruppene er nå redusert. 

– Statistikken viser at IPS-ordningen benyttes tilnærmet like mye av både kvinner og mennsom viser at ordningen treffer bredt, sier Kierulf Prytz. 

Hvor mye kan du spare?

 • Fra 2022 kan du maksimalt spare 15 000 kroner per år (tidligere 40 000 kr).
 • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.

Når kan du ta ut alderspensjon?

 • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
 • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned.
 • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.

Skatt

 • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du en skattefordel på 3 300 kr (22 prosent). Frem til 2022 var maksgrensen 40 000, som ga en skattefordel på 8 800 kr. 
 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
 • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).
 • Stefi Kierulf Prytz
 • Direktør forsikring og pensjon
 • 997 97 503