Ingen endring i styringsrenten

Publisert

Bildet av bygningen til Norges Bank

Foto: Espen Schive

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 2,75 prosent.

Norges Bank varsler samtidig at de mest sannsynlig vil sette opp renten i neste møte i mars.

Norges Bank peker i sin pressemelding på at utsiktene i norsk økonomi er mer usikre enn normalt. På den ene siden er det høy aktivitet, en prisvekst klart over målet og et stramt arbeidsmarked. På den annen side peker banken på at den høye prisveksten og økte renter svekker husholdningenes kjøpekraft. Derfor venter også mange bedrifter fall i aktiviteten fremover.

Totalvurderingen er at Norges Bank ser behov for å øke renten noe videre for å bringe inflasjonen ned mot målet. Siden forrige vurdering har arbeidsmarkedet vært strammere enn det Norges Bank så for seg. Et vedvarende press i økonomien talte for å heve renten nå. Samtidig peker Norges Bank på utsikter til lavere energipriser enn tidligere antatt og at prisimpulsene utenfra ser ut til å avta. Dette sammen med at renten er hevet mye på kort og at dette nå begynner å virke innstrammende, tilsier at banken mener det er riktigere å gå mer gradvis frem i rentesettingen.

Konklusjonen er dermed at det er mest sannsynlig at renten heves i neste møte som er i mars.