Rapport fra Finanstilsynet om urettmessige gebyrer og renter

Publisert

En person som holder en penn for å sjekke finansielle rapporter som ligger på pulten. Foto.

Foto: Lek/Adobe Stock

Enkelte banker og inkassoselskaper har selv avdekket feil i sine rutiner knyttet til oversending av krav fra banker til inkassoselskaper. Det har medført at det i et stort antall saker er krevet inn for høye gebyrer og renter. Beløpene er eller vil bli tilbakebetalt umiddelbart.

Etter at enkelte banker og forsikringsselskaper rapporterte om feilen, har Finanstilsynet fulgt opp saken og leverte en rapport datert 7. desember. Rapporten går gjennom hvilke feil som har skjedd og konkluderer med at det nå i det store og hele er ryddet opp, og de skyldnere som har betalt for høye renter eller gebyrer har fått tilbakebetalt pengene.

– Dette er en beklagelig sak. Næringen tar slikt på stort alvor, og de berørte har endret rutiner for å sikre at dette ikke skal skje igjen, sier Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge. 

Feilen har oppstått når krav er blitt overført fra bank til inkassoselskap, noe som har medført at skyldnere har fått en for høy regning fra inkassoselskapet. Finanstilsynet ser alvorlig på saken fordi den har stort omfang og at det er gått lang tid før aktørene selv avdekket feilen. Det har ikke vært gode nok mekanismer for å fange opp dette.

– Det har vært viktig for bransjen å rydde opp i sakene, og det understrekes at feilaktige beløp er tilbakebetalt forbrukerne, sier Kjær.

  • Eddy Kjær
  • Direktør inkasso