Nytt nummer av Finansrett

Illustrasjon av bøker pent plassert i et vann foran en horisont. Foto.

Foto: photocreo bednarek / Adobe stock

I dette nummeret av Finansrett har vi 48 saker. Hovedsaker i dette nummeret er EU-standard for grønne obligasjoner som er sendt på høring, Prop. 13 L (2023-2024) om endringer i finansforetaksloven og nytt forbrukerkredittdirektiv som er publisert i EU.

Rammebetingelsene på finansområdet er i konstant endring. Knapt noe annet rettsområde er i en så kontinuerlig gjenstand for revisjon og nyheter som regelverket på bank, forsikring og verdipapirmarkedsområdet. En vesentlig del av denne regelverksutviklingen skjer i EU.   

Målsettingen med Finansrett er å holde jurister og ledere i finansnæringen, advokater, tilsyn og andre spesialister oppdatert når det gjelder rammebetingelser for finansnæringen.

Redaksjonen

Lise Ljungmann Haugen (redaktør), Martha Drønen Madsen, Liv Tove Bakken, Valentina Beqiri, Dennis Obeng, Victoria Egeli, Carl Flock, Herborg Horvei, Lana Zaychenko, Simen Kjøsnes Kristiansen, Michael Hurum Cook, Tone Meldalen, Espen Tørum, Inger Lise Prebensen (red. sekr.)

Les Finansrett

Gå til finansrett.no (egen nettside). MERK! Les informasjon om hvordan logge inn nederst på finansrett.no.

Neste utgave av Finansrett er planlagt i begynnelsen av mars 2024.

Abonnement på Finansrett

Finans Norge er utgiver av Finansrett. Publikasjonen utgis hvert kvartal. Les mer om hvordan du kan abonnere på Finansrett.