Vær- og vannskaderekord i august

Publisert

Illustrasjonsfoto: Alnaelva

Illustrasjonsfoto: Alnaelva. Foto: Svein Aursand

Flere enn noen gang før opplevde å få store vannskader på boligene sine i august i år. Erstatningene for august 2023 er rekordhøye for forsikringsmeldte vær- og vannskader.

Til sammen førte kraftig nedbør, flom og uvær til skader for nesten 2,8 milliarder kroner på bygninger og innbo, viser tall fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

Rundt 20 000 forsikringstakere ble rammet av slike skader i august. Erstatningstallene gjelder boliger, hytter og næringsbygg. Tallene er foreløpige og kan fortsatt endre seg.

I tillegg til kostnadene som dekkes av forsikringsordningene, kommer kostnader staten og kommunene fikk for skader på veier og annen infrastruktur. Torsdag ble det kjent at Regjeringen nå foreslår en tilleggsbevilgning på 1,7 milliarder kroner i kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner som skal dekke kostnader til håndtering av den akutte krisesituasjonen, opprydning og reparasjoner.

Forsikringsselskapene omprioriterte ressurser for å bistå de skadelidte.

­– Vannskader tar ofte lang tid å tørke opp. Skikkelig tørking er viktig for å unngå følgeskader etter vannets herjinger, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.

Ekstremværet Hans traff hardt

Ekstremværet Hans rammet særlig de tidligere fylkene Oppland og Buskerud, mens nedbøren i slutten av august gikk mest utover Østfold og Akershus, samt Oslo.

Stine Neverdal