Skadestatistikk for 1. - 3. kvartal 2023

Erstatningene for landbasert norsk forsikring hittil i år er totalt på 45,6 milliarder kroner, og er en økning på 21 prosent sammenlignet med tall fra samme periode i fjor. Det viser Finans Norges statistikk for de første tre kvartalene i år.

Store næringsskader, glatt føre i vinter, mer reising og særlig regnværet i august, ga økte erstatninger. 

Økningen fra samme periode i fjor er på over 7,9 milliarder kroner, som i stor grad skyldes økte vann- og avbruddskader på bygninger (4,8 milliarder kroner) og økte motorvognskader (2,1 milliarder kroner). Reiseaktiviteten har også tatt seg opp siden i fjor med 12 prosent flere skader og 26 prosent mer i erstatning. Både antall reiseskader og erstatningsbeløp overstiger tiden før korona (1. - 3. kvartal 2019). Behandlingsforsikring er også et produkt som brukes mye; hittil i år er det 24 prosent økning i bruk av denne forsikringen og tilsvarende vekst i erstatningsbeløp.