Kampanjen virker – økt interesse for pensjon

Mange flere enn før sjekker pensjonen sin. En kampanjeperiode i sommer med filmer og annet informasjonsmateriell gir gode resultater.

Finansbransjen samarbeider derfor nå med offentlige aktører om en ny kampanjeperiode for å få enda flere til å skaffe seg pensjonsoversikt.

­­– Det er svært positivt at mange nå har logget seg inn på minpensjon.no og andre pensjonskalkulatorer for å sjekke pensjonen sin.  Vi tror kampanjen bidrar sterkt. Men fortsatt venter altfor for mange til pensjonsalderen nærmer seg med å skaffe seg god oversikt, sier daglig leder i Norsk Pensjon Trond Tørstad.

Hittil i år har rundt 600 000 nordmenn logget seg inn hos Norsk Pensjon for å sjekke, og i tillegg kommer besøk til de andre informasjonsportalene.

I kampanjen brukes filmer i sosiale medier, på tv, nyhetsbrev, samt blogger for å vekke pensjonsinteressen.

Flere enn 2 millioner mennesker nådd

Antall innloggede til Norsk Pensjon og andre pensjonskalkulatorer har økt betydelig siden fjoråret.

– Det er forståelig at mange synes pensjon er kompliserte saker, men enkle søyler og tabeller gjør at forståelsen av egen pensjon nesten alltid øker etter en enkel innlogging med Bank ID. Det tar bare noen minutter så vet du ganske mye om de økonomiske utsiktene, sier Tørstad.

Flere enn 2 millioner mennesker er nådd med den pågående kampanjen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Pensjon, NAV, Statens Pensjonskasse, Finans Norge, Finansportalen, Senter for seniorpolitikk, Pensjonskasseforeningen og AksjeNorge.

Pensjon kan opptjenes allerede fra fylte 13 år. Pensjonskalkulatorene, eller portalene, viser hvordan en ligger an i løypa og gir oversikt over forventet utbetaling.

­­– Oversikt over pensjonen er også viktig for deg som ønsker å vurdere hvordan eventuell egen sparing i tillegg til det arbeidsgiveren setter av til pensjon, kan tilpasses din fremtidige pensjonstilværelse. Det har stor betydning for oss i Finans Norge å være med på et fellesprosjekt som skal øke kunnskapen om pensjonsordningene og egen pensjon, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Om pensjonskampanjen

Pensjonskampanjen og filmene er finansiert av Finansmarkedsfondet. Målet med kampanjen er å bidra til å øke kunnskapen om pensjon og egen tjenestepensjon slik at folk blir mer bevisste på hva de har opptjent i pensjon, samt hva de eventuelt må gjøre for at deres pensjonsdrømmer kan bli oppfylt. Det har også vært et mål å lage en kortfattet enkel tilgjengelig informasjon for fremtidige pensjonister på minpensjon.no, som også er en guide for deg som har pensjonsopptjening både fra det private og det offentlige.

  • Stefi Kierulf Prytz
  • Direktør forsikring og pensjon
  • 997 97 503
Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
  • Trond Tørstad
  • Daglig leder Norsk Pensjon AS