Restverdiredning kjører elektrisk

Publisert

Folk foran RVR-bil. Foto.

Yngve Torjussen (brannsjef), Knut-Steve Kristiansen (underbrannmester/fagsansvarlig RVR), Jens Erik Lauritzen (fagsjef RVR), Ståle Solem Ingebrigtsen (adm. direktør Finans Norge Forsikringsdrift). Foto: RVR.

Restverdiredningstjenesten har fått sin første elektriske RVR-bil. Dette er også Norges første store elektriske utrykningskjøretøy med blålys.

Den nye bilen ble nylig overlevert fra Finans Norge Forsikringsdrift til Follo brannvesen.

– Endelig har RVR også fått sin første elektriske bil. Med dette setter vi et miljøavtrykk, og det er vi veldig stolte av, sier administrerende direktør i Forsikringsdrift, Ståle Solem Ingebrigtsen.

Tilpasset dagens oppdrag

I tillegg til at bilen er elektrisk, er den også svært moderne og tilpasset dagens oppdrag. Stadig oftere rykker tjenesten ut på oppdrag knyttet til ekstrem nedbør der store vannmasser er på avveie.

– Klimaendringene som vi nå ser konsekvensene av, gjør at vi må forberede oss på økt skadeomfang i årene som kommer. Den nye RVR-bilen gjør at vi blir bedre rustet for å takle ekstremværsituasjonene som vil komme, sier Solem Ingebrigtsen.

Robust restverdiredning

Den nye RVR-bilen har dobbelt opp med utstyr og hjelpemidler som vannstøvsugere, pumper, avfuktere, vifter, pulversuger og en god del annet verktøy og materiell.

– En robust og bærekraftig tjeneste krever at vi utfordrer hvordan vi jobber, sier fagsjef i RVR Jens Erik Lauritzen. Dette vil bidra til å gjøre tjenesten vår enda bedre, sier Lauritzen. 

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon